10-12 Gounari Avenue, 1 Tsamadou & Lykourgou, Piraeus

OLD PORT

Store 1 on Tsamadou
Total area 184,24 sq.m.
Ground floor92,12 sq.m.
1st floor92,12 sq.m.
Store 5 on GounariTotal area 24,94 sq.m.
Ground floor12,47 sq.m.
1st floor12,47 sq.m.
Store 6 on Gounari
Total area 41,48 sq.m.
Ground floor20,74 sq.m.
1st floor20,74 sq.m.
Store 7 on GounariTotal area 171,48 sq.m.
Ground floor85,74 sq.m.
1st floor85,74 sq.m.
AvailabilityAvailable

108-110 Imitou, 8 Chremonidou & 5 Aspasias, Pagkrati

ATHENS MILLENNIUM

Store 1 on Aspasias
Total area 180 sq.m.
Store 2 Square
Total area 220 sq.m.
AvailabilityAvailable

46 Iroon Polytechniou & 5 Platonos, Piraeus

ASTY

Store
(Also offered individually per section)
Total area 565 sq.m.
Basement 1260 sq.m.
Basement 2170 sq.m.
Ground floor135 sq.m.
AvailabilityAvailable

45 Kerkyras, Kipseli - Athens

CYCLADES

Store 1
Total area 67,97 sq.m.
Basement19,67 sq.m.
Ground floor48,3 sq.m.
Store 2
Total area 67,94 sq.m.
Basement16,46 sq.m.
Ground floor51,48 sq.m.
AvailabilityAvailable

8 Kolokotroni, Kifisia

AEGLI

Store 1Total area 377 sq.m.
Basement248 sq.m.
Ground floor46 sq.m.
1st floor83 sq.m.
Store 2Total area 125 sq.m.
Ground floor55 sq.m.
Basement70 sq.m.
Store 3Total area 164 sq.m.
Ground floor55 sq.m.
Basement55 sq.m.
1st floor54 sq.m.
AvailabilityAvailable

1 Sotiros, 67 Filonos & Notara, Piraeus

ARGO

Store 1 on Filonos
Total area 114,19 sq.m.
Basement26 sq.m.
Ground floor88,19 sq.m.
Store 2
on Sotiros Dios & Notara
Total area 102,08 sq.m.
Ground floor56,08 τμ
Basement46 τμ
AvailabilityAvailable

94 Patision & 13 Kodrigtonos, Athens

PARK LANE

Corner Store
Total area 661 sq.m.
Basement462 sq.m.
Ground floor199 sq.m.
Availabilityfrom 12/2022