Charagionis Group is actively involved in Parking Development and Management since 1975. Today it operates thought its subsidiaries 12 parking stations in central locations of Athens, Piraeus and Kifissia, with a total capacity of 2.500 cars.
NAMEADDRESSAREACAPACITYYEAR
MEGARO POURIVAS.GEORGIOU & NOTARAPIREAUS2001975
TERPSITHEAIROON POLYTHNEIO & BOUBOULINASPIREAUS2201985
STILESANAPAYSEOS 10ATHENS351985
ATHENS MILLENNIUMASPASIAS-YMITTOU & CHREMONIDOUPAGRATI5201999
LOUZITANIAEVELPIDON & LEYKADOSKYPSELI301999
PILYKAPSALI & NEOF.DOUKAKOLONAKI301999
AEGLIKOLOKOTRONI 8KIFISSIA2302002
MESOGIOSGOYNARI 5 & ARISTIDOU 22-24PIREAUS2502005
CYCLADESKERKYRAS 45KYPSELI1662008
CAPITOLIOULIANOU & TRITIS SEPTEMVRIOUVICTORIA8002010
PARK CANYONEVELPIDON & TROIASKYPSELI1042011
DYOSKOUROIGRAVIAS 2-4ATHENS112019