ΣΤΥΛΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ:Αναπαύσεως 10 & Τυρταίου ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:1.004,82 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:35
ΧΡΗΣΕΙΣ:Ρarking
DEVELOPER:Όμιλος Χαραγκιώνη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ:Θέσεις στάθμευσης