ΣΤΥΛΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ: Αναπαύσεως 10 & Τυρταίου ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 1.004,82 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING: 35
ΧΡΗΣΕΙΣ: Ρarking
DEVELOPER: Όμιλος Χαραγκιώνη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ: Θέσεις στάθμευσης