ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ:Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:1.349,73 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:20
ΧΡΗΣΕΙΣ:Γραφεία – εκπαιδευτήρια στην ανωδομή, καταστηματα στο ισογειο και υπόγειο parking.
DEVELOPER:Όμιλος Χαραγκιώνη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ:Όχι