ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ: Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 1.349,73 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING: 20
ΧΡΗΣΕΙΣ: Γραφεία – εκπαιδευτήρια στην ανωδομή, καταστηματα στο ισογειο και υπόγειο parking.
DEVELOPER: Όμιλος Χαραγκιώνη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ: Όχι