ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ: Γραβιάς 4-6, ΑΘΗΝΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 2017
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 1.875,10 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 273,29 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING: 11 σε ημιυπόγειο και υπόγειο
ΧΡΗΣΕΙΣ: Σύμπλεγμα δύο πανέμορφων διατηρητέων κτιρίων. Kτίριο διοικητικών υπηρεσίων και βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σε ισόγειο και ανωδομή.
DEVELOPER: Όμιλος Χαραγκιώνη
ΜΙΣΘΩΤΗΣ: ΕΑΠ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ: Πλήρες μισθωμένο