ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ:Γραβιάς 4-6, ΑΘΗΝΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ:2017
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:1.875,10 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:273,29 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:11 σε ημιυπόγειο και υπόγειο
ΧΡΗΣΕΙΣ:Σύμπλεγμα δύο πανέμορφων διατηρητέων κτιρίων. Kτίριο διοικητικών υπηρεσίων και βιβλιοθήκη του ΕΑΠ σε ισόγειο και ανωδομή.
DEVELOPER:Όμιλος Χαραγκιώνη
ΜΙΣΘΩΤΗΣ:ΕΑΠ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ:Πλήρες μισθωμένο