Ι. Ράλλη & Χλόης 7, Μεταμόρφωση

ΧΛΟΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Μελλοντική ανάπτυξη
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:1.294 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ: