ΧΛΟΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ: Ι. Ράλλη & Χλόης 7, METAMOΡΦΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: n/a
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 1.294 τμ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Μελλοντική ανάπτυξη σε κατάστημα και κατοικίες
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
DEVELOPER: Όμιλος Χαραγκιώνη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ: