Δυρραχίου 22, Παπάγου

ΠΑΠΑΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Κατοικία
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Ολοκληρωμένη επενδυτική συναλλαγή
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:110 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:425,75 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:2
ΧΡΗΣΕΙΣ:Κατοικία