ΠΑΠΑΓΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ: Δυρραχίου 22, ΠΑΠΑΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 1.259,73 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 425,75 τμ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Υπό κατασκευή
ΘΕΣΕΙΣ PARKING: 6
ΧΡΗΣΕΙΣ: Συγκρότημα 3 κατοικιών
DEVELOPER: Όμιλος Χαραγκιώνη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ: Προς ανάπτυξη κατοικιών