Παλαιολόγου 16, Ν. Σμύρνη

SPLENDID

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Αυτοτελές εμπορικό κτίριο
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Ολοκληρωμένη επενδυτική συναλλαγή
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:1.463,88 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:398 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ:Inditex – ZARA