Πατησίων 94 & Κοδριγκτώνος 13, Αθήνα

PARK LANE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Επαγγελματικό κτίριο αποτελούμενο από εμπορικά καταστήματα, εκπαιδευτήρια & γραφειακούς χώρους
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Σε λειτουργία
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:2.845,45 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:493,96 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ:INDITEX – STRADIVARIUS, INDITEX – PULL & BEAR, MEDITERRANEAN COLLEGE