Τσιμισκή 40, Θεσσαλονίκη

ΤΣΙΜΙΣΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Εμπορικό ακίνητο
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Ολοκληρωμένη επενδυτική συναλλαγή
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:2.027 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:495 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ:Αυτοτελές κτίριο – Εμπορικό κατάστημα