Εθνικής Αντιστάσεως-Τσαμαδού & Μακράς Στοάς, Πειραιάς

ΤΟ ΡΟΛΟΪ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Επαγγελματικό κτίριο καταστημάτων & γραφείων. Ανάπλαση 1994 / Ανακαίνιση 2004
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Σε λειτουργία
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:1.013,32 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:687,74 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ:Εμπορικά καταστήματα & καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος