ΜΟΙΡΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ: Λεωφόρος Κηφισίας 252-254, Χαλάνδρι, ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 1.744,40 τμ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
ΧΡΗΣΕΙΣ: Κατάστημα
ΘΕΣΕΙΣ PARKING: 6
DEVELOPER: Όμιλος Χαραγκιώνη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ: Πλήρως μισθωμένο