Λεωφόρος Κηφισίας 252-254, Χαλάνδρι, Αθήνα

ΜΟΙΡΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Επαγγελματικό ακίνητο με καταστήματα και γραφεία
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Ολοκληρωμένη επενδυτική συναλλαγή
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:3.917 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:6
ΧΡΗΣΕΙΣ: