19ο χλμ ΕΟ Αθηνών- Λαμίας, Νέα Ερυθραία, Αθήνα

ΜΟΙΡΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Επαγγελματικό ακίνητο
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Ολοκληρωμένη επενδυτική συναλλαγή
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:2.372,67 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:5.700,25 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:50
ΧΡΗΣΕΙΣ:ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ