ΜΟΙΡΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ: 14ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση, ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 5.121,28 τμ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
ΧΡΗΣΕΙΣ: Γραφειακοί χώροι
ΘΕΣΕΙΣ PARKING: 35+
DEVELOPER: Όμιλος Χαραγκιώνη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ: Πλήρως μισθωμένο