ΕΟ Παλαιοκαστρίτσας-Κέρκυρας (Σολάρι), Κέρκυρα

ΜΟΙΡΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Εμπορικό ακίνητο
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Ολοκληρωμένη επενδυτική συναλλαγή
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:1.180,02 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:3.375 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ:Εμπορικό κατάστημα