ΜΟΙΡΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ: Λεωφόρος Μεσογείων 505, Αγία Παρασκευή, ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 1.588,95 τμ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
ΧΡΗΣΕΙΣ:
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
DEVELOPER: Όμιλος Χαραγκιώνη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ: Πλήρως μισθωμένο