Λεωφόρος Μεσογείων 505, Αγία Παρασκευή, Αθήνα

ΜΟΙΡΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Αυτοτελές επαγγελματικό κτίριο
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Ολοκληρωμένη επενδυτική συναλλαγή
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:1.588,95 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ:ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ