Πανδρόσου 7-15, Μνησικλέους & Πλατεία Καλογριώνη Πλάκα

ΕΡΜΕΙΟΝ Α'ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Συγκρότημα καταστημάτων, γραφείων & χώρων εστίασης
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Σε λειτουργία
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:893,95 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:1.327,48 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ:ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΡΜΕΙΟΝ, FOGIAGALE ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ZEUS JEWELLERY, LAPIS JEWELLERY, WHITE HOUSE SILVER, ZAKAP, ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ