ΑΣΤΟΡ

ΠΕΡΙΟΧΗ: Σταδίου 30, ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 1.396,81 τμ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
ΧΡΗΣΕΙΣ: Κατάστημα
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
DEVELOPER: Όμιλος Χαραγκιώνη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ: