ΑΡΓΩ

ΠΕΡΙΟΧΗ: Σωτήρος 1, Φίλωνος 67 & Νοταρά,  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρώθηκε το 2000
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 1.960 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 469,18 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING: 0
ΧΡΗΣΕΙΣ: Διατηρητέο κτίριο καταστημάτων & γραφείων
DEVELOPER: Όμιλος Χαραγκιώνη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ: Καταστήματα