Κολοκοτρώνη 5, Κηφισιά

ΑΛΟΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Εμπορικό κατάστημα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Ολοκληρωμένη επενδυτική συναλλαγή
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:633,96 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:1.056,60 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ:IQOS