Κολοκοτρώνη 8, Κηφισιά

ΑΙΓΛΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Εμπορικό συγκρότημα με υπόγειο parking σε δύο στάθμες
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Σε λειτουργία
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:4.648,67 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:2.345,54 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ:BOSS, HUGO BOSS, ZARD JEWELRY, SALOMON, ΑΚΡΟΠΟΛ PARKING