ΑΙΓΛΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
2000
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:
4.648,67 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
136
ΧΡΗΣΕΙΣ:
Εμπορικό συγκρότημα με υπόγειο parking σε 2 στάθμες
DEVELOPER: Όμιλος Χαραγκιώνη
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: Αλέξανδρος Σαμαράς
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ:
Θέσεις στάθμευσης & καταστήματα