Λεωφόρος Γούναρη 10-12 , Τσαμαδού 1 & Λυκούργου, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

OLD PORT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Σύμπλεγμα δύο πανέμορφων διατηρητέων κτιρίων στη καρδιά του Πειραιά, με καταστήματα και γραφεία.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Σταδιακή αποπεράτωση
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:4.000,55 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:1.1183 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ:ΙΚΕΑ, ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΛΟΥΜΙΔΗ, MIRAN