Κολοκοτρώνη 3-5 & Βουλής, Αθήνα

FORUM PARLIAMENT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Κτίριο καταστημάτων, γραφείων & κατοικιών
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Ολοκληρωμένη επενδυτική συναλλαγή
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:5.287,56 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ: