ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ: Ηρώων Πολυτεχνείου 43 & Σωτήρος Διός, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 197,40 τμ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
ΧΡΗΣΕΙΣ: Μελλοντική ανάπτυξη σε
καταστήματα και γραφεία.
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
DEVELOPER: Όμιλος Χαραγκιώνη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ: