Ηρώων Πολυτεχνείου 43 & Σωτήρος Διός, Πειραιάς

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Επαγγελματικό ακίνητο καταστημάτων & γραφείων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Σε λειτουργία
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:3.332 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:6.665,84 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ:ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΠΑΓΩΝΗ ΓΡΑΒΑΤΕΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ