14ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας & Σπηλιάς 2, Μεταμόρφωση, Αθήνα

ΜΟΙΡΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Επαγγελματικό ακίνητο
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Ολοκληρωμένη επενδυτική συναλλαγή
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:5.121,28 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:3.081,10 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ:Γραφειακοί χώροι