Τσακάλωφ 5, Κολωνάκι, Αθήνα

ΜΕΛΑΘΡΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Εμπορικό κέντρο σε κέλυφος διατηρητέου κτιρίου, βραβευμένο διεθνώς από τον οργανισμό ICSC για την βέλτιστη χρήση γης. Είναι καταχωρημένο στο βιβλίο GUINESS ως το μικρότερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Ολοκληρωμένη επενδυτική συναλλαγή
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:1.319,29 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:230 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ: