Αδριανού 61-63, Μνησικλέους 10, Πανδρόσου & πλατεία Καλογριώνη, Πλάκα

ΕΡΜΕΙΟΝ Β' ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Συγκρότημα καταστημάτων, γραφείων, κατοικιών & χώρων πολιτισμού
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Προς ανάπτυξη
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:843,66 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ: