ΕΡΜΕΙΟΝ Β' ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ: Αδριανού 61-63, Μνησικλέους 10, Πανδρόσου & πλατεία Καλογριώνη, ΠΛΑΚΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Υπό κατασκευή
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 1.518,07 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING: 0
ΧΡΗΣΕΙΣ: Συγκρότημα καταστημάτων , γραφείων, κατοικιών & χώρων πολιτισμού και εστίασης
DEVELOPER: Όμιλος Χαραγκιώνη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ: Προς ανάπτυξη