ΕΡΜΕΙΟΝ Α'ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ:
Πανδρόσου 7-15, Μνησικλέους & Πλατεία Καλογριώνη ΠΛΑΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
1980
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:
893,95 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
0
ΧΡΗΣΕΙΣ:
Συγκρότημα καταστημάτων, γραφείων, & χώρων εστίασης
DEVELOPER: Όμιλος Χαραγκιώνη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ:
Ισόγεια καταστήματα ευέλικτων διαστάσεων από 22 έως 75 τ.μ και ταράτσα 1.000 τμ με θέα Ακρόπολη.