Γραβιάς 4-6, Αθήνα

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Σύμπλεγμα δύο διατηρητέων κτιρίων γραφειακής χρήσης
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Ολοκληρωμένη επενδυτική συναλλαγή
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:1.875,10 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:273,29 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:11 σε δύο στάθμες γκαράζ
ΧΡΗΣΕΙΣ:Κτίριο διοικητικών υπηρεσιών & βιβλιοθήκη ΕΑΠ