Σωτήρος 1, Φίλωνος 67 & Νοταρά, Πειραιάς

ΑΡΓΩ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:Διατηρητέο κτίριο καταστημάτων, εκπαιδευτηρίων & γραφείων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Σε λειτουργία
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:1.960 τμ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:469,18 τμ
ΘΕΣΕΙΣ PARKING:
ΧΡΗΣΕΙΣ:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΚΜΗ, PENNIE SHOP, ACCESSORIES