Η κοινοπραξία Sierra Charagionis δημιουργήθηκε από τη συμμαχία της Ευρωπαϊκής εταιρίας “Sonae Sierra”, με έδρα την Πορτογαλία, και της Ελληνικής εταιρίας “Ακροπόλ Χαραγκιώνης”. Η Sierra Charagionis ξεκίνησε την επιχειρηματική της δραστηριότητα στην Ελλάδα το 2000. Η κοινοπραξία εξειδικεύεται στην επένδυση, ανάπτυξη και διαχείριση εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων με στόχο τη δημιουργία επιλεγμένων προορισμών για τους πελάτες της. Η συνεργασία αυτή συνδυάζει τη διεθνή τεχνογνωσία της Sonae Sierra στον τομέα των Εμπορικών και Ψυχαγωγικών κέντρων, με τη βαθιά γνώση της Ελληνικής Αγοράς που διαθέτει η Ακροπόλ Χαραγκιώνης.

Μια σειρά από φιλικά προς το περιβάλλον εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα σε Ευρωπαϊκές χώρες όπως σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και στη Βραζιλία, επιβεβαιώνει την πολυεθνική εμπειρία και την ύπαρξη κατανόησης και σεβασμού στο εκάστοτε περιβάλλον. Το έργο της Ακροπόλ Χαραγκιώνης έχει βραβευθεί κατ’ επανάληψη με διεθνείς διακρίσεις, γεγονός που δείχνει τη δέσμευσή της στην υψηλή ποιότητα και στην αρχιτεκτονική υπεροχή.

Η Sierra Charagionis, διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση, προωθεί την καινοτομία και δημιουργεί νέες τάσεις στην Ελληνική αγορά, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Έργα:
Εμπορικό και Ψυχαγωγικό κέντρο Mediterranean Cosmos