Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η μακροχρόνια επιτυχία μας βασίζεται στην ικανότητά μας να εκπληρώνουμε με επιτυχία τις οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς μας στόχους. Αναγνωρίζουμε την ευθύνη που έχουμε απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ενσωματώνουμε σε κάθε επιχειρηματική μας δραστηριότητα.

1) Οικονομικοί Στόχοι

– Εργαζόμαστε για τη διατήρηση οικονομικής ευημερίας και την αποκόμιση εύλογου κέρδους με ηθικό τρόπο και διαφάνεια

– Διαχειριζόμαστε θέματα υψηλού κινδύνου με προσοχή και συμμορφωνόμαστε με τους αυστηρούς κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης

– Δημιουργούμε νέες ευκαιρίες απασχόλησης και διαμορφώνουμε συνθήκες υψηλών προδιαγραφών για τους μισθωτές μας

2) Κοινωνικοί Στόχοι

– Φροντίζουμε να παρέχουμε ένα ασφαλές, δίκαιο και υγιεινό περιβάλλον εργασίας στους υπαλλήλους μας. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2000, τα γραφεία της κεντρικής διοίκησης καθιερώθηκαν ως το πρώτο «άκαπνο» κτίριο στην Ελλάδα, μετά από σταδιακή προετοιμασία των συνεργατών για περιορισμό του καπνίσματος στον εργασιακό χώρο.

– Προσπαθούμε να έχουμε θετική συνεισφορά στις κοινότητες στις οποίες λειτουργούμε

– Καλλιεργούμε σχέση εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές μας και τους ενθαρρύνουμε να ενστερνισθούν πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηματικής πρακτικής

– Υποστηρίζουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό μέσω της συμμετοχής ιστορικών αυτοκινήτων σε διοργανώσεις του ελληνικού και διεθνή χώρου

– Προάγουμε τον πολιτισμό με τη δημιουργία και διατήρηση θεάτρου και κινηματογραφικών αιθουσών, χειμερινών και θερινών

– Υποστηρίζουμε έμπρακτα την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με αναπλάσεις παραδοσιακών κτιρίων και ενιαίων κτιριακών συνόλων, δημιουργώντας αξία για τη χώρα μας

3) Περιβαλλοντικοί Στόχοι

– Σεβόμαστε το περιβάλλον και ενδιαφερόμαστε για τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας σε αυτό

– Δημιουργούμε βιοκλιματικά κτίρια, φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με αρμονική ένταξη στον δομημένο περίγυρο

– Συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από τη διαχείριση των απορριμμάτων και την προώθηση στην ελληνική αγορά συστημάτων ηλιακών κυψελών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

– Ενθαρρύνουμε κάθε προσπάθεια ανακύκλωσης και συμμετέχουμε στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών της ΕΕΑΑ (Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης)