Ηρώων Πολυτεχνείου 46 & Πλάτωνος 5, Πειραιάς

ΑΣΤΥ

Γραφείο 1
Α’ ορόφου
Συνολική επιφάνεια 245 τμ
Γραφείο 2
Β’ ορόφου
Συνολική επιφάνεια 234 τμ
Διαθεσιμότητα
(μαζί ή τμηματικά)
Άμεση

Πανεπιστημίου 63, Αθήνα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Γραφείο
8ου ορόφου
Συνολική επιφάνεια 92 τμ
Διαθεσιμότητα
Άμεση